การฝึกอบรมการติดตั้ง Elastimold 138 kV Transmission Cable Joint (TCJ) ให้กับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การฝึกอบรมการติดตั้ง Elastimold 138 kV Transmission Cable Joint (TCJ) ให้กับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัทเอส.บี.เอส. เอ็นจิเนียริ่งจำกัดได้จัดฝึกอบรมเข้าหัวต่อสายเคเบิ้ลแรงสูงใต้ดินชนิด138 kV Transmission Cable Joint (TCJ)

อ่านต่อ...

บริษัท เอส.บี.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สนับสนุนให้ดนตรีไทยไม่หายไป จากใจเด็กไทย
บริษัท เอส.บี.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สนับสนุนให้ดนตรีไทยไม่หายไป จากใจเด็กไทย

ทางผู้บริหาร บริษัท เอส.บี.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมี คุณสุชาติ จันทร์สว่างศรี กรรมการผู้จัดการ ได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยประเภทฆ้องวง ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) จังหวัดราชบุรี โดยทางทีมงานของบริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบให้กับทางโรงเรียนในวันที่ 28 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา จากกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ได้ทราบว่าน้องๆ รุ่นใหม่ยังคงมีความสนใจในดนตรีไทย และสืบสานให้ดนตรีไทยยังคงอยู่

อ่านต่อ...

1

Copyright@2011 S.B.S. Engineering Co.,Ltd. All Rights Reserved.
11/1 Moo 8, Ramindra Soi 45/1, Ramidra Rd., Tarang, Bangkhen, Bangkok, 10230 Thailand
Tel. (66)(2) 945 6488 Fax. (66)(2) 945 6499, (66)(2) 945 6088
E-mail : power@sbseng.co.th