การฝึกอบรมการติดตั้ง Elastimold 138 kV Transmission Cable Joint (TCJ) ให้กับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การฝึกอบรมการติดตั้ง Elastimold 138 kV Transmission Cable Joint (TCJ) ให้กับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัท เอส.บี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดฝึกอบรมเข้าหัวต่อสายเคเบิ้ลแรงสูงใต้ดินชนิด 138 kV Transmission Cable Joint (TCJ) ให้กับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, บริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ และบริษัทที่ปรึกษา ATT Consultants Co., Ltd. ซึ่ง Elastimold รุ่น 138TCJ เป็นอุปกรณ์ที่การไฟฟ้านครหลวงให้การยอมรับและใช้งาน ในระบบสายไฟฟ้าใต้ดินมายาวนานกว่า 29 ปี โดย Mr.George R. Hydock ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Elastimold - USA ในวันที่ 29 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่การไฟฟ้านครหลวงและบริษัท เอส.บี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

อ่านต่อ...

การฝึกอบรมการติดตั้ง Elastimold 138 kV Transmission Cable Joint (TCJ) ให้กับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การฝึกอบรมการติดตั้ง Elastimold 138 kV Transmission Cable Joint (TCJ) ให้กับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัทเอส.บี.เอส. เอ็นจิเนียริ่งจำกัดได้จัดฝึกอบรมเข้าหัวต่อสายเคเบิ้ลแรงสูงใต้ดินชนิด138 kV Transmission Cable Joint (TCJ)

อ่านต่อ...

บริษัท เอส.บี.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สนับสนุนให้ดนตรีไทยไม่หายไป จากใจเด็กไทย
บริษัท เอส.บี.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สนับสนุนให้ดนตรีไทยไม่หายไป จากใจเด็กไทย

ทางผู้บริหาร บริษัท เอส.บี.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมี คุณสุชาติ จันทร์สว่างศรี กรรมการผู้จัดการ ได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยประเภทฆ้องวง ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) จังหวัดราชบุรี โดยทางทีมงานของบริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบให้กับทางโรงเรียนในวันที่ 28 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา จากกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ได้ทราบว่าน้องๆ รุ่นใหม่ยังคงมีความสนใจในดนตรีไทย และสืบสานให้ดนตรีไทยยังคงอยู่

อ่านต่อ...

1

Copyright@2011 S.B.S. Engineering Co.,Ltd. All Rights Reserved.
11/1 Moo 8, Ramindra Soi 45/1, Ramidra Rd., Tarang, Bangkhen, Bangkok, 10230 Thailand
Tel. (66)(2) 945 6488 Fax. (66)(2) 945 6499, (66)(2) 945 6088
E-mail : power@sbseng.co.th