การฝึกอบรมการติดตั้ง Elastimold 138 kV Transmission Cable Joint (TCJ) ให้กับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัทเอส.บี.เอส. เอ็นจิเนียริ่งจำกัดได้จัดฝึกอบรมเข้าหัวต่อสายเคเบิ้ลแรงสูงใต้ดินชนิด138 kV Transmission Cable Joint (TCJ)  ให้กับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง,   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ซึ่งElastimold รุ่น 138TCJ เป็นอุปกรณ์ที่การไฟฟ้านครหลวงให้การยอมรับและใช้งานในระบบสายไฟฟ้าใต้ดินมายาวนานกว่า25ปี   โดยMr.Julian Wang ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทElastimold-U.S.A  วันที่10 - 13 พฤศจิกายน 2557ที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

การไฟฟ้านครหลวง

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

ผู้รับเหมา

Copyright@2011 S.B.S. Engineering Co.,Ltd. All Rights Reserved.
11/1 Moo 8, Ramindra Soi 45/1, Ramidra Rd., Tarang, Bangkhen, Bangkok, 10230 Thailand
Tel. (66)(2) 945 6488 Fax. (66)(2) 945 6499, (66)(2) 945 6088
E-mail : power@sbseng.co.th